Welkom op de website van De Groene Palm.

De Groene Palm is een openbare basisschool in de wijk IJsselmonde in het zgn. middengebied zuid (Groenhagen/Tuinhoven). Samen met de peuterspeelzaal van Stichting Peuteropvang IJsselmonde werken we in het kader van de Voor en Vroegschoolse Educatie aan o.a. de basisvaardigheden taal en rekenen.
Vanaf groep 1 bieden we alle kinderen Engels (Early Bird-programma) aan en gaan zij na 8 jaar met een behoorlijk volle Back Pack naar het voortgezet onderwijs.

We werken in verband met onze visie op de toekomst nauw samen met andere organisaties. Regelmatig wordt op beleidsniveau gefilosofeerd over die toekomst en op welke manier we met andere bondgenoten een positieve bijdrage kunnen leveren om samen het openbaar onderwijs in Rotterdam-IJsselmonde zo optimaal mogelijk te organiseren.

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, dan bent u bij ons van harte welkom.

Gerda van Buren
Directeur