De Groene Palm is een openbare basisschool in de wijk IJsselmondeĀ in het zgn. middengebied zuid (Groenhagen/Tuinhoven)

Samen met de peuterspeelzaal van Stichting Peuteropvang IJsselmonde werken we in het kader van de Voor en Vroegschoolse Educatie aan o.a. de basisvaardigheden taal en rekenen.