6 t/m 10 juli
Rapportweek

9 juli
Rapportavond

10 juli
IKEI concert

14 juli
Afscheid dag groep 8

17 juli
Middag vrij
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

18 juli t/m 30 augustus
Zomervakantie