1 juli
OR vergadering

3 juli
Basebaltoernooi

3 juli
MR vergadering

4 juli
Studiemiddag
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

8 t/m 12 juli
Rapportweek

8 juli
Rapportavond

9 juli
Ouderbedankmiddag

15 juli
Musical groep 8

16 juli
Afscheid dag groep 8

19 juli
Middag vrij
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

20 juli t/m 1 september
Zomervakantie