Het is steeds normaler geworden dat kinderen al op jonge leeftijd worden opgevangen door professionele externe instanties zodat ouders bijvoorbeeld kunnen werken. Landelijk zien we nu het ontstaan van Kind Centra (KC). Een kind centrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Deze omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling. Het kind centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen met minimale en maximale uren.

Ook stichting BOOR heeft besloten de mogelijkheden van zo’n kind centrum te onderzoeken. In de komende schooljaren worden de contouren geschetst voor het nieuwe Kindcentrum IJsselmonde. Het Kindcentrum IJsselmonde zal voor wat betreft het onderwijs gevormd worden door drie (BOOR) scholen: De Kubus, De Groene Palm (twee reguliere openbare basisscholen) en SBO (Speciaal Basis Onderwijs) Van Heuven Goedhart. Hoe de rol van het SBO binnen het Kindcentrum er uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra er nieuws is over het nieuw te vormen Kindcentrum wordt u daarvan op de hoogte gesteld.