Wij vinden het belangrijk om ouders bij de school te betrekken. Daarom hebben we een medewerkster ouderbetrokkenheid op school. Onze medewerkster ouderbetrokkenheid is Hind Jafoute.
Zij organiseert elke week activiteiten voor ouders, waardoor ouders met elkaar in contact komen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor alle ouders.

Zij organiseert onder andere de volgende activiteiten:

  • Themabegeleiding voor de ouders van de kinderen uit de peutergroepen en de groepen 1/2.
  • Oudercursussen ter ondersteuning van de opvoeding van kinderen.
  • Taalcursussen voor ouders.
  • Kooklessen.
  • Sport en bewegingsmomenten voor ouders.

Koffie ochtend

Tweemaal in de week is er een inloop – koffieochtend. Hier kunnen ouders onder het genot van een kopje koffie of thee ervaringen over hun kinderen uitwisselen. Regelmatig komt de directeur op de koffie, zodat ouders informeel met de directeur van gedachten kunnen wisselen over allerlei aan school gelinkte onderwerpen.

Iedere dinsdag en donderdag van 8.30 – 9.30 uur.

vectorkoffieemoticon_189900