Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang voor uw kind. Ouders van kinderen uit de onderbouw lopen vaak wat makkelijker de school binnen om even een praatje te maken met de leerkracht. Ook ouders van de oudere kinderen zijn na schooltijd van harte welkom.

Op welke manier hebben wij contact met u:

  • In het begin van het schooljaar zijn er omgekeerde oudergesprekken en ontvangt u de informatiebrief over de jaargroep van uw kind.
  • U ontvangt de schoolgids.
  • Drie keer per jaar zijn er een rapportgesprekken.
  • Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit met de daarbij behorende maandkalender.
  • Over bijzondere onderwerpen krijgt u informatie per brief.
  • Op het prikbord in de hal en bij de medewerkster ouderbetrokkenheid op het kleutergebouw zijn diverse mededelingen te lezen.
  • Er zijn activiteiten en cursussen voor ouders.
  • U kunt de school volgen via de website en facebook.
  • U kunt deelnemen aan de MR en OR.
  • U kunt hulpouder zijn.